Kontakt - lasipalatsikortteli.fi

Kontakt

My post thumbnail

Henrik Johansson

verkställande direktör
Fab Glaspalatset i Helsingfors och Glaspalatskvarteret Ab
+358 50 574 7454
henrik.johansson@glaspalatset.fi


Vill du hyra en lokal för ett evenemang?

Glaspalatskvarteret Ab och Fab Glaspalatset i Helsingfors ägs av Föreningen Konstsamfundet.