HOK-Elanto tar över Restaurant och Café Lasipalatsi - lasipalatsikortteli.fi

HOK-Elanto tar över Restaurant och Café Lasipalatsi

17.6.2024

My post thumbnail

HOK-Elanto och Ravintolakolmio Oy har på fredagen den 14 juni undertecknat ett köpebrev genom vilket HOK-Elanto övertar Ravintolakolmios hela affärsverksamhet, som omfattar restaurangen, cateringverksamheten i Bio Rex, kaféet och uteserveringen på Glaspalatstorget, i Glaspalatset. HOK-Elanto driver vidare verksamheten från och med den 1 juli.

Samma dag har Glaspalatskvarteret Ab undertecknat två hyresavtal (avseende dels restaurangen och kaféet, dels uteserveringen) samt ett samarbetsavtal med HOK Elanto. Samarbetsavtalet gäller samarbetet i Bio Rex, men också om hur restaurang- och kaféverksamheten skall utvecklas framöver för att ännu bättre motsvara Glaspalatskvarterets önskemål och målsättningar.

– Förhandlingarna med HOK-Elanto har avlöpt snabbt och effektivt och kännetecknats av en genuin samarbetsvilja. Vi har under förhandlingarnas gång övertygats om att HOK-Elanto är väl lämpat att driva vidare restaurangverksamheten i Glaspalatset. Att HOK i tiderna var med och byggde Glaspalatset och på 1930- och 40-talet drev Helsingfors största restaurang där gör ju inte heller saken sämre, konstaterar verkställande direktör Henrik Johansson vid Glaspalatskvarteret Ab.